SIMONYAN IMMOBILIEN ARMENISCH

Ներդրողներ

Մեր գնորդների կողմից առաջարկվող և պահանջվող անշարժ գույքերը շատ բազմազան են։

Մենք տեսակավորում ենք նախ և առաջ բոլոր հարցումները և առաջարկները։ Դրանից հետո մենք նպատակային ձևով զրուցում ենք մեր գնորդների հետ և առաջարկում համապատասխանող օբյեկտներ։

Ինչպես Եվրոպական Միությունում, այնպես էլ ողջ աշխարհում կան բազմաթիվ ներդրողներ, որոնք հետաքրքրված են շահավետ գործարքներ կատարել Գերմանիայում։

Ճիշտ խորհրդատվության միջոցով մեր գնորդները և ներդրողները կարող են ընդունել էֆեկտիվ և նպատակային որոշումներ փաստերի և վստահության հիման վրա։